Parody

บ้าบอ - BEN20

posted on 08 Feb 2010 23:03 by madastro in Comic, Parody

 

 

 

 บ้าบอต่อจากเอนทรี่วันเกิด...


 
 

 

(รูปที่วาดให้ตัวเองในวันเกิด)
วาดจบ มีคนถามว่า "จะแปลงเป็นตัวอะไรละนั่น"
...นาร๊ายณ์ นารายณ์...