ChaatCharoen

 
 
 
 
 

 
 
 
 
[ชาติเจริญ Documentary] - วัฒนธรรม

ตอนที่๑ : วัฒนธรรมคืออะไร? (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ไอ้จินอีกแล้ว...)
 
 
 
 
จริงๆตอน1และ2 ตัดต่อเสร็จมาตั้งแต่ปลายเทอมที่แล้ว แต่ยังไม่ค่อยกล้าอัพเพราะไม่รู้จะได้ทำตอนสามอีกทีเมื่อไหร่... ;w;
 
 
 
 
 
ขอบคุณที่รับชมครับ